Onveilig verkeer is een maatschappelijk probleem

De harde cijfers

Het is opvallend dat meer dan 1.800.000 Belgen iemand kennen die ooit betrokken was bij een dodelijk ongeval. Dat komt overeen met zo’n 40 % van de Belgische gezinnen en dat is toch wel veel!

Daarnaast blijkt dat 2 op 100 Belgen in 2012 een ongeval met lichamelijke letsels heeft meegemaakt en 8 op 100 Belgen in 2012 een ongeval met (alleen maar) materiële schade meegemaakt heeft.

Campagnes en controles blijven noodzakelijk

Er zijn dus heel wat mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij een ongeval, maar toch blijkt uit de enquête dat er geen verschil is tussen het (on) veiligheidsgevoel van de mensen die iemand kennen die betrokken was in een dodelijk ongeval, en de mensen die niet zo iemand kennen.
Bovendien merken we ook geen verschil in de mate waarin de twee groepen al dan niet voorstander zijn van strengere maatregelen en controles in het verkeer. Dit toont duidelijk aan dat risicogedrag in het verkeer diepgeworteld zit. De Belgen blijven stimuleren om zich anders te gedragen in het verkeer, blijft dan ook een absolute noodzaak.

Hoe verliep de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête?

In oktober 2012 werden telefonische enquêtes afgenomen bij een representatieve steekproef van 2.241 Belgen, ouder dan 16 jaar. Het Kenniscentrum Verkeersveiligheid van het BIVV stelde daartoe een aantal vragen op. Het was de eerste keer dat de nationale verkeersONveiligheidsenquête werd uitgevoerd en tot 2020 zal deze elk jaar opnieuw herhaald worden. Op die manier willen we nagaan of het engagement van de burger verandert en of we al dan niet een evolutie merken in het (on)veiligheidsgevoel van de Belgische weggebruiker.