Hoe verliep de Nationale VerkeersONveiligheidscampagne

In oktober werden telefonische enquêtes afgenomen bij een representatieve steekproef van 2.241 Belgen, ouder dan 16 jaar. Het Kenniscentrum Verkeersveiligheid van het BIVV stelde daartoe 12 gesloten en 3 open vragen op. Het was de eerste keer dat de nationale verkeersONveiligheidsenquête werd uitgevoerd en tot 2020 zal deze elk jaar opnieuw herhaald worden. Op die manier willen we nagaan of het engagement van de burger verandert en of we al dan niet een evolutie merken in het (on)veiligheidsgevoel van de Belgische weggebruiker.

Vraag 1


Go For Zero betekent

Nultolerantie voor alcohol achter het stuur
Samen naar O verkeersdoden
0 verkeersdoden in 2020
Gelieve een antwoord aan te duiden

Als je alcohol drinkt voor het rijden vermindert je rijvaardigheid vanaf

1 glas alcohol
2 glazen alcohol
3 glazen alcohol
Gelieve een antwoord aan te duiden

Als je geen gordel draagt neemt de kans op overlijden bij een botsing toe vanaf

20km/h
30km/h
50km/h
Gelieve een antwoord aan te duiden

De gemiddelde stopafstand van een wagen die 140 km/h rijdt is

Groter dan de lengte van een voetbalveld
Kleiner dan de lengte van een voetbalveld
Zo lang als een voetbalveld
Gelieve een antwoord aan te duiden

Handenvrij bellen achter het stuur tijdens het rijden verhoogt het ongevallenrisico

Niet
Met 24 %
Met 60 %
Gelieve een antwoord aan te duiden

Wat gaat u doen om het verkeer veiliger te maken in 2013?